Warunki Korzystania oraz Polityka Prywatności

Właścicielem i administratorem jest firma Doctrina d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana. Użytkownikiem portalu jest każdy, kto odwiedza dowolną część portalu internetowego doctrina.biz (użytkownik).
1. Definicje

Właścicielem i administratorem (zwanym dalej "Administratorem") portalu internetowego doctrina.si jest Doctrina d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana. Użytkownikiem portalu (zwanym dalej "Użytkownikiem") jest każdy, kto odwiedza dowolną stronę portalu Doctrina. Strona internetowa Doctrina.biz (dalej zwana: stroną) jest przeznaczona dla profesjonalistów z obszaru Ochrony Zdrowia i oferuje jakościową edukację naukową o produktach farmaceutycznych, problemach zdrowotnych i chorobach.

2. Rejestracja Użytkownika

Każdy Użytkownik musi się zarejestrować, aby korzystać z Portalu. W tym celu Użytkownik musi wprowadzić prawdziwe dane. Gromadzimy następujące kategorie danych osobowych o użytkowniku , gdy ten korzysta z naszej platformy i jej produktów:

 • Imię i nazwisko
 • Tytuł
 • Zawód
 • Adres mailowy
 • Nr telefonu praca/dom/tel.komórkowy
 • Nazwa pracodawcy
3. Treści Tworzone przez Użytkowników

Portal pozwala Użytkownikom publikować kursy szkoleniowe, powiązane wideo oraz inne pliki i treści, a także publikować komentarze (zwane dalej "Treściami Tworzonymi przez Użytkowników"). Wymagany język Treści Tworzonych przez Użytkowników to język angielski. Użytkownik zobowiązuje się dostarczać Treści Tworzone przez Użytkowników jako prawdziwe i zgodne z prawem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści Tworzone przez Użytkowników opublikowane na tym Portalu. Użytkownicy są właścicielami i ponoszą odpowiedzialność za publikowane treści. Niemniej jednak, Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania lub edytowania Treści Tworzonych przez Użytkowników, które według własnego uznania będzie uważać za naruszające prawo lub niedopuszczalne w inny sposób. Zamieszczając Treści Tworzone przez Użytkowników, Użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie ich na Portalu oraz związane z tym promocyjne wykorzystanie tych treści. Użytkownik zgadza się powiadomić Administratora o możliwym naruszeniu związanym z zamieszczaniem Treści Tworzonych przez Użytkowników.

4. Ochrona Danych Osobowych i Treści Tworzonych przez Użytkowników

Administrator jest zobowiązany do przestrzegania przepisów słoweńskiej Ustawy o Danych Osobowych. Dane osobowe, uzyskane podczas rejestracji Użytkownika, są chronione i nie będą ujawniane osobom trzecim bez pisemnej zgody Użytkownika.

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane przez Doctrina w celu korzystania ze strony Doctrina i udziału w kursach edukacyjnych. Użytkownik ma prawo do dostępu, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych w każdym czasie.

Wszystkie Treści Tworzone przez Użytkowników są ściśle chronione i niedostępne dla osób trzecich, chyba że Użytkownik wyrazi na to pisemną zgodę. Treści Tworzone przez Użytkowników są dostępne wyłącznie dla specjalistów, którzy zapisali się na kursy Doctrina.

Administrator i/lub przetwarza dane osobowe użytkownika w związku z aktywnościami wynikającymi z korzystania z produktów Doctrina:"

 • Rejestracja konta Użytkownika
 • Korzystanie z kursów edukacyjnych
 • Generowanie raportów w oparciu o zgromadzone dane na temat korzystania z produktów
 • Żądania serwisu i/lub wsparcia przy korzystaniu i dostarczanie takiego serwisu
 • Rejestracja uczestników webinarium
 • Udział w badaniach/ankietach on-line
5. Wsparcie dla Użytkowników

Administrator zapewnia wszystkim Użytkownikom profesjonalne i techniczne wsparcie w zakresie korzystania z Portalu, w godzinach pracy opublikowanych na Portalu. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z korzystaniem z Portalu, Użytkownik może wysłać zapytanie na adres e-mail: info@doctrina.biz.

6. Ochrona Praw Autorskich

Cała zawartość Portalu, z wyjątkiem Treści Tworzonych przez Użytkowników, jest własnością Administratora i jest tym samym chroniona prawem autorskim. Zawartość chroniona prawem autorskim obejmuje wizerunek graficzny i wszystkie elementy graficzne Portalu. Jakiekolwiek nieupoważnione kopiowanie i publikowanie treści na innych stronach lub portalach jest zabronione, chyba że Administrator wyrazi na to pisemną zgodę.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Portalu w celach niezgodnych z prawem lub mogących zaszkodzić Portalowi lub Administratorowi. Zabrania się również uniemożliwiania lub utrudniania innym Użytkownikom korzystania z Portalu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność informacji publikowanych przez Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez Użytkownika na podstawie opublikowanych danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wynikać z ewentualnych problemów technicznych lub innych zaburzeń funkcjonowania Portalu. Portal zawiera linki do stron internetowych osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i zawartość tych stron.

8. Akceptacja Warunków Korzystania

Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Warunkami Korzystania z Portalu i je zaakceptował.

9. Zmiana Warunków Korzystania

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Korzystania. Przy każdej zmianie data na dole tego dokumentu będzie odpowiednio zmieniana.

10. Rozstrzyganie sporów

Administrator dołoży wszelkich starań, aby wszelkie ewentualne spory rozstrzygać w sposób pokojowy. Po wyczerpaniu wszystkich innych środków prawnych przysługujących postępowaniu ugodowemu w okresie (45) czterdziestu pięciu dni od dnia powstania sporu, Sąd Okręgowy w Ljubljanie będzie właściwy do rozstrzygania sporów.

Ljubljana, 01. 10. 2021